פסח שני

העוסקות במלאכה

כמה מילים על הארגונים ועל הנפשות הפועלות שמאחורי הקלעים…