שלא ידירו אותם ולא "יעשו להם טובות"

שלא ידירו אותם ולא "יעשו להם טובות"