פסח שני בעין הנצי"ב – 22.05

פסח שני בעין הנצי"ב – 22.05

פסח שני במדרשת עין הנצי"ב ביום רביעי 22.05.24 | י"ד אייר תשפ"ד | שעה 20:00

פסח שני בעין הנציב 2024