פסח שני בירושלים

פסח שני בירושלים

פסח שני אצל מעין ונתנאל מירצ'ין פלד ביום שלישי 17.05 | ט"ז אייר תשפ"ב | שעה 20:00