פסח שני בטבריה

פסח שני בטבריה

פסח שני במרכז הורדוס ביום ראשון 15.05 | יד אייר תשפ"ב | שעה 20:00