על הפרויקט

על הפרויקט

בשנים האחרונות אנו עדים לכך שסוגיות הקשורות לסובלנות בציבור הדתי לא יורדות מסדר היום. היחס לשונה, הכלת מיעוטים וכבוד לאחר – מקומם של להט”בים, פליטים, בעלי מוגבלויות ואנשים שאינם יהודים הם מהאתגרים העומדים בפני הציבור הדתי בפרט והחברה הישראלית בכלל.

אנחנו מורגלים לכך שהעיסוק בסובלנות והיחס לאחר מתרחש בשדה החוק והזכויות. אנו – להט”בים דתיים, מאמינים כי סוגיית היחס לאחר היא סוגיה דתית, ויש צורך לפתח שפה דתית בנושא ולעסוק בו מנקודת מבט יהודית.

על רקע אמונה זו צמח מיזם “פסח שני”, העתיד להתקיים השנה זו הפעם העשירית.

בספר במדבר פרק ט’, בתוך העיסוק בחיוב קרבן הפסח, אנחנו פוגשים את טמאי המת שלא יכלו לאכול מקורבן הפסח בי”ד בניסן בשל טומאתם. אנשים אלו נקהלים אל משה וזועקים “למה ניגרע?” ומבקשים כי יימצא פתרון עבורם אשר יאפשר להם להיות חלק מכלל העם ולהקריב את קרבן הפסח. הקב”ה נענה לבקשתם ומאפשר להם להקריב את קרבן הפסח חודש לאחר מכן – בי”ד אייר, הוא פסח שני.

פסח שני כסמל משקף את האפשרות של ההלכה היהודית להכיל מיעוטים ולמצוא פתרונות ייעודיים עבור האחר שבקרבנו. כמו כן, הוא גם מהווה דוגמא לתהליך שבו ההנהגה הדתית קשובה לקולות השונים העולים מהעם ומספקת להם פתרון בהתאם לצרכיהם הייחודיים.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף וליצור יחד אתנו מרחב ומקום לשיח. ערבי “פסח שני – עושים מקום” מתקיימים במהלך השבוע של יד’ באייר (השנה מה 3 עד ל 8 במאי) ומציינים את שבוע הסובלנות הדתית. הפעילויות יתקיימו בבתים פרטיים, קהילות, מכינות, מדרשות דתיות ברחבי הארץ. הערבים מגוונים ועשויים לכלול מפגש עם להט”ב מהציבור הדתי, עיון בדפי מקורות, צפיה בסרט ודיון פתוח בהתאם לאופי וצרכי המקום.

עריכת ערב “פסח שני – עושים מקום” מעניקה הזדמנות להיות שותפים פעילים בעיצוב השיח ובלקיחת אחריות עליו באופן אישי וקהילתי.