"הם יכלו לזנוח את החיים הדתיים"

"הם יכלו לזנוח את החיים הדתיים"