"גרעין פנימי חזק של טוב שמצליח לשרוד את כל ההפגזות מבחוץ"

"גרעין פנימי חזק של טוב שמצליח לשרוד את כל ההפגזות מבחוץ"