"אני מעריצה את היכולת לקחת את הסיפור האישי שלכם ולעשות ממנו משהו טוב בעולם"

"אני מעריצה את היכולת לקחת את הסיפור האישי שלכם ולעשות ממנו משהו טוב בעולם"