"אין ספק שאתם עושים היסטוריה"

"אין ספק שאתם עושים היסטוריה"